ಆರೋಗ್ಯ

ಮೂಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಲು ಸಹಕಾರಿನಾ, ಆ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಹಾಲು,,ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ, ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ...

Read more

ತುಳಸಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಏಕೆ? ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದೇಕೆ? ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದೇಕೆ? ಅದರ...

Read more