Tag: #ಗ್ರಹಣ ದೋಷ

ಚೂಡಾಮಣಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ! 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ

ಚೂಡಾಮಣಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ! 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ

21-6-2020 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಚೂಡಾಮಣಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚಾರ ಇದ್ದು ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ...