Tag: #ವೃಷಭಕ್ಕೆ ರಾಹು ಪ್ರವೇಶ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ರಾಹು ಕೇತು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ – 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಪ್ರಭಾವ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ರಾಹು ಕೇತು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ – 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಪ್ರಭಾವ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 23 ರಂದು ತಾವಿರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹು ಕೇತುವಿನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ...