Tag: #Indian food

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ..?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ..?

ಪಾಸ್ತಾ ಚೈನೀಸ್ ಆಹಾರವಾದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ತಾ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಫುಡ್. ...