Tag: #K P SHARMA OLI

ಶ್ರೀರಾಮ, ಭಾರತದವನಲ್ಲವಂತೆ!ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿದ್ಯಂತೆ! ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ!

ಶ್ರೀರಾಮ, ಭಾರತದವನಲ್ಲವಂತೆ!ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿದ್ಯಂತೆ! ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ!

ನೇಪಾಳ-ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಕುಟುಕುತ್ತಿರುವ ನೇಪಾಳ ಈಗ ಭಾರತೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ ಪಿ ಶರ್ಮ ಓಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ...