Tag: #nocorona

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕೊರೊನಾಗೂ ಭಯವೇ?ಕಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ!

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕೊರೊನಾಗೂ ಭಯವೇ?ಕಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ!

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ- ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ...