Tag: #seafood

ಬಸಳೆ-ಪುಂಡಿ ಖಾದ್ಯ..!

ಬಸಳೆ-ಪುಂಡಿ ಖಾದ್ಯ..!

ಕರಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಅಡುಗೆ ಅದರೆ ಅದು ಬಸಳೆ-ಪುಂಡಿ (ಕಡುಬು) ಖಾದ್ಯ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನ ಈ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿನೋ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ...