Tag: #social distance

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮರೆತ ಕೈ ನಾಯಕರು..!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮರೆತ ಕೈ ನಾಯಕರು..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೇಳುವುದು ಆಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅನಾಚಾರ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ.. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟು ...