Tag: #surgical strike

ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾನ್? ಚೀನಾದ 47 ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾನ್! ಒಟ್ಟು 250 ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ!

ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾನ್? ಚೀನಾದ 47 ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾನ್! ಒಟ್ಟು 250 ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ!

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದ 59 ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಚೀನಾದ ಆಟಾಟೋಪಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಚೀನಾಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆ ...